ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลสมาชิกตามหน่วยขึ้นทะเบียน

#หน่วยขึ้นทะเบียนจำนวนร้อยละ
1ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์3936.52
2ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนใคร2524.18
3ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาขา91215.14
4ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านประดู่หอม5098.45
5ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุ่งชน901.49
6ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสงวน3876.42
7ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านหัวคู4487.44
8ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านต้นเลียบ2694.47
9ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านโมคลาน2273.77
10ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านหาร4938.18
11ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ3245.38
12ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านจันพอ130.22
13ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านปลักปลา60.10
14ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสองแพรก5088.43
15ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านนาท้อน2464.08
16ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา 13045.05
17ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา 25108.47
18ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา 31332.21
ประมวลผล ณ2022-05-16